Kaliska Spó³dzielcza Grupa
Producentów Mleka

ul. Budowlanych 2

62-800 Kalisz